EVROPSKI DNEVI OZAVEŠČANJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2023 IN NADALJEVANJE AKTIVNOSTI PROGRAMA DO LETA 2025

EVROPSKI DNEVI OZAVEŠČANJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2023 IN NADALJEVANJE AKTIVNOSTI  PROGRAMA DO LETA 2025

Evropski dnevi ozaveščanja o srčnem popuščanju (Heart Failure Awareness Days) letos potekajo v tednu od 1. do 7. maja 2023 pod okriljem Zveze za srčno popuščanje (Heart Failure Association) pri Evropskem kardiološkem združenju (European Society of Cardiology). Namenjeni so izboljšanju ozaveščenosti splošne in strokovne javnosti o srčnem popuščanju ter zgodnji prepoznavi simptomov srčnega popuščanja in s tem tudi zgodnjega odkrivanja bolezni. Zgodnje odkrivanje bolezni je zelo pomembno, saj lahko s tem zmanjšamo število hospitalizacij, upočasnimo napredovanje bolezni, izboljšamo kakovost življenja bolnikov ter zmanjšamo stopnjo umrljivosti zaradi srčnega popuščanja.   

Sodelavci Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota in Splošne bolnišnice Murska Sobota z veseljem sporočamo, da smo bili na javnem razpisu Ministrstva za zdravje Republike Slovenije za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025 uspešni in smo še tretjič zapored pridobili finančna sredstva za izvajanje programa z naslovom: Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2023-2025 (v nadaljevanju Program). Program bo nadgradil tako strokovne vsebine za bolnike in zdravstvene delavce, kot tudi ozaveščevalne aktivnosti za ostale ciljne skupine, ki smo jih že izvajali v prejšnjih programih v obdobju od 2017 do 2019 in od 2020 do 2022.

Strokovni partner Programa Splošna bolnišnica Murska Sobota bo v okviru Programa zadolžena za izvedbo delavnic za zdravstvene delavce iz različnih okoljih o pristopih k zdravstveni vzgoji bolnikov ter vlogi neformalnih oskrbovalcev. Strokovnjaki Splošne bolnišnice Murska Sobota pa bodo izvajali tudi anketiranje bolnikov na posameznih strokovnih področjih in izvajali delavnice opolnomočenja bolnikov in neformalnih oskrbovalcev (s posebnim poudarkom na tistih znanjih, ki jih bolniki najtežje osvojijo in o vedenjih samooskrbe, ki jih bolniki v domačem okolju najmanj pogosto izvajajo). 

V novem triletnem Programu bosta v okviru strokovnega dela Programa sodelovala še Združenje kardiologov Slovenije ter Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje. Združenje kardiologov Slovenije, kot najvišje strokovno združenje zdravnikov in drugih visoko specializiranih strokovnjakov s področja bolezni srca in žilja, bo ključno prispevalo k širjenju vsebin in rezultatov Programa med strokovno javnostjo na nacionalni ravni in bo obenem relevanten vir strokovnih novosti v obravnavi bolnikov s srčnim popuščanjem, preventive ter ozaveščanja splošne javnosti o srčnem popuščanju. Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje bo v okviru Programa zadolženo za podporo pri znanstvenoraziskovalnem delu Programa s posebnim poudarkom na obdelavi in interpretaciji podatkov, ki jih v sklopu Programa pridobivamo in objavljamo.

V okviru kampanje Nepopustljivo srce pa bomo v sodelovanju z lokalnimi deležniki še naprej izvajali različne aktivnosti, ki so v regionalnem okolju že dobro poznane in pozitivno sprejete: 

  • dogodki v sklopu tematskih dnevov ozaveščanja o srčnem popuščanju,
  • dogodki namenjeni spodbujanju izvajanja redne telesne dejavnosti,
  • natečaji na temo srce in srčno popuščanje,
  • strokovna predavanja na temo srčnega popuščanja za splošno javnost.

Vabimo vas, da se nam pridružite na katerem izmed dogodkov in da nas še naprej spremljate preko spletne strani www.nepopustljivo-srce.si ali preko Facebook profila Nepopustljivo srce, kjer bomo še naprej objavljali vsebine in novice v zvezi z izvedbo aktivnosti Programa.

Prav tako vas vabimo, da v tednu, ko obeležujemo Evropske dneve ozaveščanja o srčnem popuščanju sami naredite nekaj koristnega za svoje zdravje in ste telesno dejavni (hoja, nordijska hoja, kolesarjenje, tek, ..) ter na ta način podprete aktivnosti našega Programa.

Nazaj