NADALJUJEMO Z AKTIVNOSTMI V OKVIRU PROGRAMA OZAVEŠČANJA IN OPOLNOMOČENJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2020-2022

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je na javnem razpisu Ministrstva za zdravje Republike Slovenije za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 uspel ponovno pridobiti finančna sredstva za izvajanje programa z naslovom Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022. Gre za nadaljevanje aktivnosti, ki smo jih že izvajali v uspešnem triletnem Programu ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, ki je trajal od leta 2017 do leta 2019 in katerega glavne aktivnosti so potekale v okviru kampanje Nepopustljivo srce.

Strokovni partner programa je tudi tokrat Splošna bolnišnica Murska Sobota, ki je pripravila vsebinsko nadgradnjo programa, s posebno osredotočenostjo na tista vedenja samooskrbe srčnega popuščanja, ki jih bolniki najmanj redno izvajajo. Ob tem so že v razpisni prijavi načrtovali tudi pripravo strokovnih gradiv, ki bodo še bolj prilagojena potrebam bolnikov s srčnim popuščanjem ter jih bodo v večji meri podpirala pri vsakodnevnem življenju z boleznijo in njenemu obvladovanju. V Splošni bolnišnici Murska Sobota bodo prav tako nadaljevali z izvajanjem delavnic ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju za bolnike in njihove neformalne oskrbovalce, kakor tudi strokovnih srečanj in predstavitev za zdravstvene delavce. Poleg strokovnih so tudi tokrat v program vnesli raziskovalne aktivnosti, ki bodo pri bolnikih s srčnim popuščanjem v središče postavile občutek žeje, vnos tekočin in obvladovanje tekočinske bilance. 

V okviru kampanje Nepopustljivo srce bomo izvajali aktivnosti, ki bodo namenjene širši javnosti, osebam s tveganjem za razvoj srčnega popuščanja, bolnikom s srčnim popuščanjem in njihovim neformalnim oskrbovalcem, kot tudi zdravstvenim in drugim strokovnim delavcem:

  • osrednji dogodki programa v okviru evropskih dnevov ozaveščanja o srčnem popuščanju,
  • nagradne igre,
  • dogodki namenjeni spodbujanju telesne dejavnosti in drugih vedenj samooskrbe srčnega popuščanja,
  • strokovna predavanja na temo srčnega popuščanja.

Vabimo vas, da spremljate našo spletno stran, kjer bomo sproti objavljali novice in spremembe v zvezi z izvajanjem programa. Nekatere aktivnosti programa bomo zaradi epidemije COVID-19 morali najverjetneje prilagoditi ali preložiti.

Ostanite srčni in zdravi.

Nazaj