NEPOPUSTLJIVO SRCE JE TOKRAT GOSTOVALO V OBČINI ŠALOVCI

V četrtek, 15. februarja 2024, smo v Kulturni dvorani Šalovci izvedli promocijski dogodek ob pričetku raziskave o zdravstveni pismenosti med prebivalci Občine Šalovci z naslovom Nepopustljivo srce. Uvodoma je zbrane udeležence promocijskega dogodka pozdravil Peter Beznec, v. d. direktor Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota, ki v okviru projekta Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2023-2025 (v nadaljevanju: Program) sodeluje kot vodilni partner. V imenu strokovnega partnerja Programa, Splošne bolnišnice Murska Sobota, je zbrane nagovoril prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med., ki je predstavil pomen strokovne javnosti pri obvladovanju srčnega popuščanja in vlogo zdravstvene pismenosti bolnikov.  

Pozdravne besede je zbranim namenila tudi Tatjana Krajnc Nikolić, dr. med., iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območne enote Murska Sobota, ki je posebej poudarila pomen sodelovanja območne enote z lokalno skupnostjo pri izvedbi različnih aktivnostih na področju javnega zdravja. Zbrane je nagovoril in pozdravil tudi župan Občine Šalovci, gospod Iztok Fartek, ki je pohvalil dobro sodelovanje z zdravstvenimi institucijami v lokalnem okolju in hkrati motiviral zbrane za sodelovanje v različnih akcijah in aktivnostih, ki se odvijajo v občini.

Po pozdravnih besedah in nagovorih je sledila prva vsebinska predstavitev z naslovom Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju se predstavi, ki jo je pripravila doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., vodja raziskovalne dejavnosti v Splošni bolnišnici Murska Sobota. V svoji predstavitvi je predstavila nekaj epidemioloških podatkov o boleznih srca in žilja ter posebej spregovorila o bremenu srčnega popuščanja. Prav tako je zbranim predstavila nekaj najbolj odmevnih akcij, ki smo jih v preteklih sedmih letih izvajanja Programa izvedli ter promocijske materiale, ki so bili izdani v okviru Programa in so jih udeleženci lahko odnesli s sabo domov. Ob koncu je vse udeležence dogodka povabila k čim večji aktivni udeležbi na različnih dogodkih, ki jih v prihodnje načrtujemo v okviru Programa.

V nadaljevanju je prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med., iz Splošne bolnišnice Murska Sobota, predstavil značilnosti srčnega popuščanja in pojasnil, s čim se soočajo bolniki, ki zbolijo za to boleznijo. Poudaril je pomen neformalnih oskrbovalcev in rednega izvajanja vedenj samooskrbe za bolnike s srčnim popuščanjem v domačem okolju. Prav tako je predstavil aktivnosti, ki jih zdravstveni delavci izvajajo v ambulantah, kjer spremljajo bolnike s srčnim popuščanjem. V svoji predstavitvi se je dotaknil še pomena ozaveščanja splošne populacije o bolezni s takšnimi in podobnimi promocijskimi dogodki.

Tematiko zdravstvene pismenosti v Sloveniji je predstavila asist. Sanja Vrbovšek, univ. dipl. soc., dipl. m. s., iz Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zbranim je najprej predstavila definicijo pismenosti in vrste pismenosti, s poudarkom na zdravstveni pismenosti. Pri tem je s praktičnimi primeri povedala nekaj o zdravstveni pismenosti posameznika in o populacijski zdravstveni pismenosti. Zbranim udeležencem je predstavila rezultate nacionalne raziskave zdravstvene pismenosti odraslih prebivalcev Slovenije. Raziskava je potekala leta 2020 in je bila del obsežnejše evropske raziskave o zdravstveni pismenosti, ki je v okviru mreže M-POHL potekala v 17 državah evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije. Posebej je v svoji predstavitvi poudarila pomen digitalne zdravstvene pismenosti, katera zaradi vse večje digitalizacije pridobiva na pomenu, je pa pri tem potrebno biti pozoren na iskanje relevantnih informacij in podatkov, kar pa v poplavi najrazličnejših objav, predvsem na družbenih omrežjih, prestavlja vse večjo težavo.

Ob koncu promocijskega dogodka je zbranim spregovoril še Drago Lainščak, dipl. zn., ki zaključuje magistrski študij zdravstvenih ved na fakulteti Alma Mater Europaea v Mariboru in bo s pomočjo anketiranja prebivalcev Občine Šalovci v prihodnjih mesecih zbiral podatke za zaključno magistrsko delo z naslovom Zdravstvena pismenost odraslih prebivalcev Občine Šalovci. Zbranim udeležencem dogodka je predstavil nekaj statističnih demografskih in zdravstvenih podatkov, ki se nanašajo na Občino Šalovci in anketni vprašalnik, ki ga bodo izpolnili vsi sodelujoči v raziskavi. Anketni vprašalnik je sestavljen iz štirih vsebinskih sklopov in je primerljiv z vprašalnikom, ki je bil uporabljen v okviru nacionalne raziskave, kar bo omogočilo tudi primerjanje pridobljenih rezultatov z rezultati nacionalne raziskave. 

Več o rezultatih nacionalne raziskave zdravstvene pismenosti v Sloveniji si lahko preberete v priloženem dokumentu (https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/12/porocilo_hls-si19_si.pdf).

Nekaj fotografskih utrinkov promocijskega dogodka v Občini Šalovci pa si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

Nazaj