NEPOPUSTLJIVO SRCE SE PREDSTAVI NA ZDRAVI POVEZAVI

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije sofinancira programe nevladnih in drugih organizacij z namenom preprečevanja nalezljivih in nenalezljivih bolezni in izboljšanja zdravja prebivalcev Republike Slovenije v več letnih obdobjih v podporo izvajanju Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025 - Skupaj za družbo zdravja.  

Sofinancirane so aktivnosti in ukrepi na področju krepitve in varovanja zdravja ter preprečevanja bolezni z naslednjimi specifičnimi cilji: uveljavljanje zdravja kot vrednote in cilja v vseh nacionalnih, regionalnih in lokalnih politikah; vzpostavitev vrednotenja učinka politik in ukrepov države na zdravje; večja ozaveščenost odločevalcev in prebivalstva za večjo odgovornost družbe in posameznika za zdravje; premik od bolezni k zdravju in nadgradnja kurativne dejavnosti s preventivo, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah. 

Vse izvajalce programov, ki so sofinancirani preko javnega razpisa varovanja in krepitve zdravja za obdobje od leta 2019 do leta 2022, je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije povabilo k predstavitvi ključnih dosežkov. Predstavitev je potekala preko spletnega srečanja, v četrtek, 10. marca in v petek, 11. marca 2022 z namenom informiranja javnosti o aktivnostih in doseženih ciljih programov.

Sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022 smo aktivnosti predstavili na petkovem srečanju. Na spletnem srečanju je ključne dosežke in aktivnosti Programa predstavil Peter Beznec, direktor Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota, ki v projektu nastopa kot izvajalec Programa. Strokovni partner Programa je Splošna bolnišnica Murska Sobota. 

V okviru spletne predstavitve smo predstavili glavni namen programa in njegove cilje, predstavili smo tudi partnerske organizacije, s katerimi sodelujemo pri izvajanju programa ter opisali, kako smo prilagodili aktivnosti programa glede na razmere, v katerih smo se znašli zaradi epidemije COVID-19.

Ker želimo partnerji nadaljevati z aktivnostmi ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju tudi v prihodnje, smo predstavili tudi našo vizijo za prihodnost Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, v kateri se želimo še bolj posvetiti potrebam bolnikov in njihovih neformalnih oskrbovalcev in jim z najnovejšimi dognanji ter orodji izboljšati z zdravjem povezano kakovost življenja. Obenem želimo nadaljevati tudi s kampanjo ozaveščanja Nepopustljivo srce, ki bo zasnovana skupaj z našimi partnerskimi organizacijami v Pomurju in tudi v drugih slovenskih regijah, kar bo vsekakor povečalo število ljudi, ki jih bodo dosegla naša sporočila.

Nazaj