PREDSTAVITEV PROGRAMA OZAVEŠČANJA IN OPOLNOMOČENJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2023-2025 NA 1. NACIONALNI KONFERENCI JAVNEGA ZDRAVJA »ZDRAVJE KOT VIR BLAGINJE«

PREDSTAVITEV PROGRAMA OZAVEŠČANJA IN OPOLNOMOČENJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2023-2025 NA 1. NACIONALNI KONFERENCI JAVNEGA ZDRAVJA »ZDRAVJE KOT VIR BLAGINJE«

V Kongresnem centru Portus v Portorožu je v terminu od 3. do 4. oktobra 2023 potekala nacionalna konferenca javnega zdravja z naslovom Zdravje kot vir blaginje, ki je osrednje znanstveno-strokovno srečanje s področja javnega zdravja in na katerem so s svojimi prispevki sodelovali tudi sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2023-2025. Nacionalni inštitut za javno zdravje je konferenco letos organiziral v luči obeležitve 100 let organiziranega, sistemskega in institucionalnega delovanja na področju javnega zdravja v Sloveniji.

Uvodoma so udeležence nacionalne konference pozdravili predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje Republike Slovenije in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Vsebinsko je bila konferenca razdeljena na devet različnih sekcij (duševno zdravje, kronične nenalezljive bolezni, nalezljive bolezni, pripravljenost in odzivanje na javnozdravstvena tveganja, preprečevanje bolezni, zdravo staranje, zdravstveni podatki in informatika v zdravstvenem sistemu, komuniciranje v javnem zdravju ter organizacija sistema zdravstvenega varstva) v okviru katerih so potekale predavanja in predstavitve primerov uspešnih praks ter izzivov, ki nas na področju javnega zdravja čakajo v prihodnje. Srečanje je bilo obogateno tudi z dvema okroglima mizama. Prva okrogla miza je bila namenjena razpravi o zaupanju v javno zdravje in jo je bilo možno neposredno spremljati prek spletne strani Slovenske tiskovne agencije. Druga okrogla miza pa se je osredotočala na sodelovanje in povezovanje med sorodnimi zdravstvenimi organizacijami v mednarodnem okolju. Spoznanja in izkušnje so delili strokovnjaki iz sorodnih institucij v tujini, prvenstveno iz naših sosednjih držav ter držav nekdanje skupne republike.

Peter Beznec iz Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota je na nacionalni konferenci v okviru sekcije komuniciranje v javnem zdravju predstavil Program kot primer dobre prakse medsektorskega sodelovanja na področju promocije zdravja. V okviru sekcije duševno zdravje pa so sodelavci Programa Klaudija Cimbola, prof. dr. Mitja Lainščak in doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak iz Splošne bolnišnice Murska Sobota pripravili predstavitev z naslovom Z zdravjem povezana kakovost življenja in nekateri vidiki duševnega zdravja pri osebah s tveganjem za razvoj srčnega popuščanja, v okviru katere smo predstavili zanimivo analizo z zdravjem povezane kakovosti življenja in nekaterih vidikov duševnega zdravja (zlasti depresivne simptomatike) pri osebah s tveganjem za razvoj srčnega popuščanja, osebah s srčnim popuščanjem in zdravih posameznikih.

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak je v okviru sekcije zdravstveni sistem sodelovala še pri predstavitvi z naslovom Odnos izvajalcev zdravstvene nege na primarni in sekundarni ravni zdravstvenega varstva v pomurski regiji do vseživljenjskega izobraževanja in v okviru sekcije preprečevanje bolezni pri predstavitvi z naslovom Uporaba ogrevanih tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret, nikotinskih vrečk in brezdimnih tobačnih izdelkov v Sloveniji.

Strokovne vsebine so predstavljene tudi v obsežnem Zborniku povzetkov in recenziranih prispevkov, ki si ga lahko ogledate v priloženem dokument

Nazaj