Predstavitev Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju na Gospodarskem razstavišču

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je v torek, 9. 4. 2019 organiziralo 1. nacionalno konferenco Zdrava povezava - Združujemo moči za zdravje ljudi, ki je potekala v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na konferenci, s katero so organizatorji obeležili Svetovni dan zdravja, se je predstavilo 85 sofinanciranih programov in projektov nevladnih organizacij s področja javnega zdravja v letih 2017–2019, med katerimi je tudi Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju. 

Zbrane predstavnike organizacij ter programov in projektov je na konferenci pozdravil tudi minister za zdravje Aleš Šabeder, ki je izpostavil, da lahko dajo programi dobre rezultati le v primeru, če se izvajajo v lokalnih okoljih. 

Konferenca, na kateri se je zbralo 75 predstavnikov različnih organizacij in inštitucij, je bila razdeljena na tri plenarne sklope, in sicer so se v prvem sklopu Varna mladost predstavljali programi in aktivnosti, namenjeni mladim, ki prispevajo k njihovemu opolnomočenju ter spodbujajo zdrave izbire. V drugem sklopu Skupaj smo močnejši so bili predstavljeni primeri dobrih praks povezovanja in sodelovanja deležnikov v lokalnih skupnostih, ki prispevajo k boljšemu zdravju in višji kakovosti življenja. V tretjem sklopu Nisem sam pa so bili predstavljeni programi nevladnih organizacij, ki zagotavljajo pomoč bolnikom in njihovim svojcem ter pomoč ljudem v stiski, torej tudi Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju. 

Poleg javne predstavitve na plenarnem delu so se organizacije in inštitucije s svojimi programi in projekti predstavljale še na stojnicah s plakati in drugim promocijskim materialom. Na tržnici projektov smo sodelovali tudi sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, kjer smo obiskovalcem predstavili vsebine projektnih aktivnosti in dosedanje dosežke ter jih hkrati že povabili na naš naslednji dogodek.

  

Na stojnici, ki je požela veliko zanimanja med obiskovalci, so nas med drugimi obiskali tudi Nina Pirnat, direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Radivoje Pribaković Brinovec, predstojnik Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja na NIJZ, nekateri predstojniki območnih enot NIJZ, predstavniki Ministrstva za zdravje in drugih nevladnih organizacij ter predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije, program in njegove aktivnosti pa smo predstavili tudi novinarju Radia Slovenija za oddajo Ultrazvok.  

Konferenca je služila tudi kot pogled v prihodnost in možnost za dogovor o nadaljnjem delu, s katerim bi se dosegla večja vključenost nevladnega sektorja v aktivnosti na področju javnega zdravja. Kot so izpostavili predstavniki Ministrstva za zdravje, bo v prihodnje vzpostavljena tudi skupna spletna stran, na kateri bodo vsi programi in projekti skupaj z novostmi tudi predstavljeni. 

Več o tem, kaj je na konferenci izpostavil minister Šabeder, pa si lahko preberete na spodnji povezavi. 

http://www.mz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7774/

Nazaj