Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju iz Pomurja je med prejemniki nagrade Heart Failure Awareness Days Award 2021 Zveze za srčno popuščanje Evropskega kardiološkega združenja

Partnerji Programa za ozaveščanje in opolnomočenje o srčnem popuščanju, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota in Splošna bolnišnica Murska Sobota, smo izjemno ponosni na to, da je bil Program kot primer dobre prakse nagrajen s strani najpomembnejše evropske strokovne organizacije iz tega področja, Zveze za srčno popuščanje (ang. Heart Failure Association), ki deluje v okviru Evropskega kardiološkega združenja (ang. European Society of Cardiology). Strokovna komisija je v utemeljitvi nagrade izpostavila inovativno ozaveščanje splošne in strokovne javnosti o srčnem popuščanju s kampanjo Nepopustljivo srce, kontinuirano opolnomočenje bolnikov in njihovih neformalnih oskrbovalcev tudi v času epidemije covida-19 ter močno podprtost Programa s strokovnim, raziskovalnim in pedagoškim delom strokovnega partnerja - Splošne bolnišnice Murska Sobota - pod vodstvom doc. dr. Jerneje Farkaš Lainščak.

Nagrada je bila predana na srečanju nacionalnih predsednikov delovnih skupin oziroma združenj za srčno popuščanje, ki je potekalo 31. 3. 2022 v Atenah in preko spleta in je zbralo 32 predsednikov. Nagrada ima poleg prestižnega in strokovnega pomena tudi finančno nagrado v višini 2000 EUR, ki bo preko Združenja kardiologov Slovenije namenjena nadaljnjim aktivnostim opolnomočenja bolnikov in ozaveščanja strokovne in splošne javnosti o srčnem popuščanju.

Ob prejemu nagrade je prof. dr. Zlatko Fras, dr. med, strokovni direktor Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in predsednik Združenja kardiologov Slovenije, dejal: »Zelo pomembno je vedeti, da se pri srčnem popuščanju zelo prepletajo akutna in urgentna kardiologija s preventivo. Srčno popuščanje je naraščajoči problem, ki ga bo mogoče obvladovati predvsem z ozaveščanjem, za kar smo tudi prejeli to nagrado. Ljudje moramo biti sposobni čim prej prepoznati problem in se ga obvarovati. Imamo sicer odlična zdravila, vendar se samo na to ne bomo mogli več zanašati.«

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022.

V prihodnosti se sodelavci Programa želimo še bolj usmeriti k uporabnikom in v nadaljnje raziskovanje ter odkrivanje potreb bolnikov in njihovih neformalnih oskrbovalcev z namenom razvoja orodij in programov za opolnomočenje ter boljšo samooskrbo bolezni in dvig z zdravjem povezane kakovosti življenja.

Obenem si bomo prizadevali tudi za večjo prepoznavnost Programa in kampanje Nepopustljivo srce na nacionalni ravni, s čimer bi lahko bolje dosegli naše ciljne skupine iz celotne Slovenije, predvsem iz vrst bolnikov in njihovih neformalnih oskrbovalcev, pa tudi splošne javnosti. Ta nagrada nam daje velik zagon in motivacijo za uresničitev teh ciljev v prihodnosti.

Nazaj