PROGRAM OZAVEŠČANJA IN OPOLNOMOČENJA O SRČNEM POPUŠČANJU PREDSTAVLJEN V PUBLIKACIJI DOSEŽKI V JAVNEM ZDRAVJU V SLOVENIJI

Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdal publikacijo z naslovom »Dosežki v javnem zdravju v Sloveniji«, v kateri je predstavljen pregled javnozdravstvene dejavnosti in najpomembnejši dosežki javnega zdravja v Sloveniji https://www.nijz.si/sl/publikacije/dosezki-v-javnem-zdravju-v-sloveniji. Publikacija je namenjena domači in mednarodni splošni in strokovni javnosti ter odločevalcem na različnih ravneh in področjih družbe. 

Za pričujočo publikacijo sta strokovna prispevka pripravila tudi sodelavca Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022 (Program). Peter Beznec, direktor Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota, je pripravil prispevek z naslovom »Aktivnosti Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota za zmanjševanje neenakosti v zdravju«, v katerem je predstavil programe, ki jih sodelavci Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota izvajamo na področju zmanjševanja neenakosti v zdravju med regijami in med različnimi populacijskimi skupinami. Pri tem je izpostavil tudi naš Program, kot primer dobre prakse na področju programov promocije zdravja.

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, vodja raziskovalne dejavnosti v Splošni bolnišnici Murska Sobota, pa je v publikaciji sodelovala med predstavitvami najpomembnejših raziskovalnih dosežkov javnega zdravja v Sloveniji in sicer s prispevkom »Srčno popuščanje: od epidemiološkega bremena do učinkovite (samo)oskrbe bolnikov«, v katerem je podrobneje predstavila pomen sistematičnega raziskovalnega dela na področju srčnega popuščanja in rezultate epidemiološke raziskave SOBOTA-HF. Ob tem je poudarila pomen zdravstvenovzgojnih programov, med katere spada tudi naš Program, ki so prilagojeni potrebam bolnikov in z izvedbo aktivnosti nudijo podporo bolnikom pri vsakodnevnem življenju z boleznijo.

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v publikaciji predstavljen tudi kot ena izmed nevladnih organizacij na področju javnega zdravja, ki izvaja programe opolnomočenja in ozaveščanja na področju kroničnih bolezni in s tem zagotavlja podporo bolnikom s kroničnimi boleznimi. 

Predstavljene prispevke in ostale ključne aktivnosti na področju javnega zdravja v Sloveniji najdete v omenjeni publikaciji, ki jo prilagamo v pdf dokumentu. Publikacija je izšla tudi v angleškem jeziku https://www.nijz.si/en/publikacije/public-health-achievements-in-slovenia.

Nazaj