Publikacija: Pregled aktivnosti in dogodkov med letoma 2020 in 2022 v elektronski obliki

V začetku leta 2023 smo izdali publikacijo z naslovom: Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju: dejstva in številke. Publikacija vsebuje kronološki pregled aktivnosti in dogodkov, ki so bile izvedene v triletnem obdobju izvajanja Programa. V njej sta predstavljeni tudi dve publikaciji, ki smo ju pripravili v okviru Programa, in sicer priporočila za bolnike z boleznimi srca in žilja v zvezi s koronavirusom SARS-CoV-2 in boleznijo covid-19 ter dnevnik za spremljanje srčnega popuščanja. V številkah so predstavljene medijske objave Programa. Posebno pozornost pa smo namenili predstavitvi dveh mednarodnih nagrad, ki ju je Program prejel. V letu 2019 je Program prejel nagrado za najbolj citiran znanstveni prispevek v reviji European Journal of Cardiovascular Nursing, v letu 2021 pa je Program prejel nagrado Heart Failure Awareness Days Award.

Publikacija je sedaj na voljo tudi v elektronski obliki. Najdete jo v priloženem PDF dokumentu.

Nazaj