Sestanek nevladnih organizacij

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota se je udeležil skupnega sestanka nevladnih organizacij, ki je potekal 25. maja v Ljubljani, v prostorih Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje. Sestanka so se udeležili predstavniki organizacij, ki imajo z omenjenim ministrstvom sklenjeno pogodbo za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017-2019 na področju opolnomočenja in ozaveščanja o kroničnih nenalezljivih boleznih in stanjih. Na srečanju je bilo predstavljenih devet tovrstnih programov, med drugim tudi Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, ki ga izvajamo na Centru za zdravje in razvoj Murska Sobota skupaj s strokovnjaki iz Splošne bolnišnice Murska Sobota. Predstavniki posameznih organizacij so zbranim predstavili uresničevanje zastavljenih aktivnosti v programih, ki jih izvajajo, potekal pa je tudi pogovor o uresničevanju pripadajočega Državnega programa obvladovanja raka 2017-2021. Srečanja so se udeležili tudi direktorica Direktorata za javno zdravje Mojca Gobec, vodja sektorja za krepitev zdravja ter obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj Vesna Kerstin Petrič ter predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje dr. Tit Albreht.

Nazaj