SODELAVCI PROGRAMA NA OBISKU PRI ŽUPANU MO MURSKA SOBOTA DAMJANU ANŽELJU

SODELAVCI PROGRAMA NA OBISKU PRI ŽUPANU MO MURSKA SOBOTA DAMJANU ANŽELJU

V petek, 24. februarja 2023, smo se sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju oglasili na obisku na Mestni občini Murska Sobota. Sprejel nas je župan Mestne občine Murska Sobota, gospod Damjan Anželj, ki se nam je zahvalil, da s svojim delovanjem že šest let pomembno prispevamo h krepitvi zdravja občank in občanov in dvigu kakovosti življenja bolnikov s srčnim popuščanjem in njihovih neformalnih oskrbovalcev.

Mestna občina Murska Sobota že od pričetka izvajanja Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju – to je od leta 2017 - podpira Program in njegove aktivnosti. Sodelavci Programa smo županu izročili priznanje Mestni občini Murska Sobota v zahvalo za vso podporo in preteklo dobro sodelovanje. Župana smo povabili tudi k ambasadorstvu Programa, ki ga je sprejel, in mu predstavili naše načrte v naslednjem triletnem obdobju izvajanja Programa. V konstruktivnem pogovoru o viziji razvoja občine, smo našli nekatera skupna izhodišča in se dogovorili za povezovanje pri inovativnih projektnih aktivnostih na področju ozaveščanja o zdravem življenjskem slogu ter omogočanja zdravih izbir za občanke in občane.

Nazaj