SPLETNO STROKOVNO SREČANJE »OBRAVNAVA BOLNIKA S SRČNIM POPUŠČANJEM«

Pod okriljem Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, ki deluje v okviru Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, je v petek, 26. marca 2021, potekalo spletno strokovno srečanje z naslovom Obravnava bolnika s srčnim popuščanjem. Srečanje je bilo razdeljeno na tri ključne vsebinske sklope predavanj in sicer: Srčno popuščanje in ledvična bolezen, Virusne okužbe pri bolnikih s srčnim popuščanjem in Nepopustljivo srce.

Prvi sklop predavanj so pripravili strokovnjaki iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, drugi sklop iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in tretji sklop iz Splošne bolnišnice Murska Sobota. Vsebinski sklop Nepopustljivo srce, ki je bil namenjen poglobljeni in interdisciplinarni predstavitvi pomena samooskrbe srčnega popuščanja, so predstavile doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., Anita Vogrinčič Černezel, mag. zdrav. - soc. manag. in dr. Nataša Sedlar Kobe, univ. dipl. psih.

Prva predstavitev z naslovom Od ozaveščanja splošne javnosti do opolnomočenja bolnikov za učinkovito samooskrbo srčnega popuščanja je povzela novosti pri samooskrbi srčnega popuščanja s poudarkom na novih praktičnih priporočilih za obravnavo bolnikov s srčnim popuščanjem, ki so bila v reviji European Journal of Heart Failure objavljena v letošnjem letu. Predstavljeni so bili definicija samooskrbe srčnega popuščanja, pregled literature na področju dejavnikov, ki samooskrbo spodbujajo ali zavirajo, vloga interdisciplinarne skupine in zdravstvenovzgojnih pristopov ter sistematičnega merjenja vedenj samooskrbe. Sledila sta opis namena in metodologije raziskave z naslovom: Ocena potreb, znanja in veščin bolnikov s srčnim popuščanjem in obremenitev njihovih neformalnih oskrbovalcev, ki je najobsežnejša raziskava v Sloveniji na tem strokovnem področju in je bila opravljena v Splošni bolnišnici Murska Sobota ter prikaz procesa razvoja zdravstvenovzgojnega gradiva, ki je bilo razvito na podlagi izsledkov raziskave. Na koncu predstavitve je bil podan še pregled aktivnosti ozaveščanja splošnega prebivalstva o pomenu preprečevanja in zgodnjega prepoznavanja bolezni srca in žilja ter čim bolj kakovostnega življenja z boleznijo v okviru Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022.

Anita Vogrinčič Černezel, mag. zdrav. - soc. manag. je pripravila predstavitev z naslovom Znanje glede bolezni in izvajanje vedenj samooskrbe pri bolnikih s srčnim popuščanjem, kjer je podrobno predstavila rezultate kvantitativnega dela raziskave. Pojasnila je zdravstvenovzgojno delo medicinske sestre v ambulanti za srčno popuščanje in ukrepe, ki so bili pri delu z bolniki uvedeni na podlagi izsledkov raziskave. Posebej je izpostavila pomen neformalnih oskrbovalcev pri spremljanju bolnika, zagotavljanju podpore njegovi samooskrbi ter spodbujanju avtonomije pri odločitvah v zvezi z boleznijo (v luči dejstva, da je od pomoči neformalnih oskrbovalcev pri oskrbi bolezni v domačem okolju odvisnih do 70 % bolnikov s srčnim popuščanjem).

Še bolj intimen vpogled v življenje z boleznijo je v svoji predstavitvi Ovire in spodbude za izvajanje vedenj samooskrbe, kot jih zaznavajo bolniki s srčnim popuščanjem in njihovi neformalni oskrbovalci, opisala dr. Nataša Sedlar Kobe, univ. dipl. psih., ki je predstavila kvalitativni del raziskave. Udeležencem so predavateljice predstavile tudi vse objave, ki so nastale v sklopu raziskave.

Za odlično pripravljen sklop in dejstvo, da so predavateljice predstavile rezultate individualnega raziskovalnega dela, ki je mednarodno opaženo in citirano, so prejele pohvalo strokovnega odbora srečanja z naslednjim besedilom: »Pohvala interdisciplinarnemu timu iz Splošne bolnišnice Murska Sobota, ki je izvedel in predstavil obsežno raziskavo, ki je pokazala, kako zelo pomembna je kontinuirana in sistematična zdravstvena vzgoja bolnikov in tudi neformalnih oskrbovalcev, pri čemer imajo medicinske sestre oziroma zdravstveniki zelo pomembno in neprecenljivo vlogo. Čestitke celotnemu timu in uspešno delo naprej!«

Čestitkam se pridružujemo tudi sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022!

Nazaj