Vprašanja v času epidemije covid-19: Kakšna tveganja prinašata okužba s koronavirusom in bolezen covid-19 za bolnike z boleznimi srca in žilja ter kakšen je zanje pomen izvajanja redne telesne vadbe

Zaradi sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2 letošnjih dnevov ozaveščanja o srčnem popuščanju, ki so bili na mednarodni ravni načrtovani od 4. do 10. maja 2020, izvajalci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju nismo obeležili na že uveljavljen in v lokalni skupnosti dobro sprejet način, to je z izvedbo osrednjega dogodka programa. 

Ker menimo, da je podpora bolnikov s srčnim popuščanjem pri vsakodnevnem izvajanju vedenj samooskrbe izjemno pomembna, še posebej v času omejitve socialnih stikov in običajnega dostopa do zdravstvene obravnave, smo se izvajalci programa odločili, da bomo dneve ozaveščanja o srčnem popuščanju letos obeležili z vrsto aktivnosti, ki smo jih na nekoliko drugačen način kot sicer izvajali v tednih okrog 4. do 10. maja 2020, in jih kot kolaž prizadevanj za večjo ozaveščenost o srčnem popuščanju v spletni obliki objavili konec meseca maja in v začetku meseca junija 2020.

Poleg spletne konference, na kateri smo 5. maja 2020 spregovorili o zanimivih izsledkih raziskave z naslovom Življenje s srčnim popuščanjem: pogled bolnika, neformalnega oskrbovalca in zdravstvenega delavca (in jo najdete na naši spletni strani), smo se v času epidemije COVID-19 odločili tudi, da bomo za bolnike z boleznimi srca in žilja pripravili priporočila v zvezi z obvladovanjem širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2 in našim skupnim življenjem z njim (tudi po koncu razglasitve epidemije COVID-19). 

Priporočila v obliki pogostih vprašanj in odgovorov so pripravljena z namenom, da bi bolnikom ter njihovim neformalnim oskrbovalcem (partnerjem, svojcem, prijateljem) pojasnili, kaj trenutno vemo o koronavirusu SARS-CoV-2, bolezni COVID-19 in njunem vplivu na bolnike z boleznimi srca in žilja. Za bolnike s srčnim popuščanjem smo dodali del s splošnimi preventivnimi ukrepi, praktičnimi nasveti in priporočili ob nastopu simptomov okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2.

Sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju smo v času epidemije COVID-19 želeli poudariti tudi pomen izvajanja redne telesne dejavnosti – tako za splošno prebivalstvo kot tudi za bolnike s srčnim popuščanjem.

Z veseljem smo se zato 25. aprila 2020 udeležili jubilejnega 20. prekmurskega zdravniškega teka, ki je tokrat potekal pod posebnimi pogoji. Udeleženci dogodka smo s 30 minutno hojo, nordijsko hojo ali tekom – vsak udeleženec si je izbral svojo aktivnost in jo izvedel po poljubni trasi, hkrati pa upošteval priporočila pristojnih ustanov za zaščito zdravja ob epidemiji COVID-19 – podprli akcijo in naredili nekaj koristnega za svoje zdravje. Nekaj utrinkov iz dogodka vam predstavljamo v zbirki fotografij. 

Prav tako smo 27. maja 2020 v prostorih Zdravstvenega doma Murska Sobota oziroma preko spletne predstavitve prisluhnili strokovnemu izobraževanju z naslovom »Moj bolnik želi biti telesno aktiven: kako naprej?«, kjer je prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med., zdravstvenim strokovnjakom predstavil pomen izvajanja redne telesne dejavnosti pri bolnikih z različnimi vrstami bolezni srca in žilja. Pri tem je predstavil tudi rezultate raziskave med bolniki s srčnim popuščanjem, ki smo jo izvedli v okviru Programa. Če na kratko strnemo, lahko na spodnjih slikah vidimo, da so bolniki (N=81, NYHA funkcijskih razredov II-III), ki so od marca 2018 do maja 2019 prvič obiskali Ambulanto za srčno popuščanje Splošne bolnišnice Murska Sobota, imeli malo znanja o pomenu redne telesne dejavnosti pri obvladovanju srčnega popuščanja. Pred zdravstveno vzgojo jih je na Nizozemski lestvici znanja o srčnem popuščanju na vprašanje o pomenu telesne vadbe bolnikov s srčnim popuščanjem pravilno odgovorilo le 48,1 %, po izvedeni zdravstveni vzgoji pa 56,8 %, kar je tudi nezadovoljiv rezultat. Prav tako je 62,1 % bolnikov (N=80, NYHA funkcijskih razredov II-III), ki že dlje časa obiskujejo Ambulanto za srčno popuščanje Splošne bolnišnice Murska Sobota, med izpolnjevanjem Evropske vedenjske letvice samooskrbe pri srčnem popuščanju odgovorilo, da je redna telesna dejavnost med tistimi vedenji, ki jih izvajajo redkeje oziroma jih ne izvajajo.

Ob tem smo posneli tudi izjavo prof. dr. Mitje Lainščaka, dr. med., ki je namenjena bolnikom s srčnim popuščanjem in jih poziva k skrbnemu izvajanju vseh vedenj samooskrbe bolezni, še posebej pa jih nagovarja k redni telesni vadbi pri vsakodnevnem obvladovanju srčnega popuščanja.

Nazaj