Znanstvena monografija Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju v elektronski obliki

V okviru Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju je bila izdana znanstvena monografija Ocena potreb, znanja in veščin bolnikov s srčnim popuščanjem in obremenitev njihovih neformalnih oskrbovalcev. Monografija je nastala v sklopu raziskovanja v Ambulanti za srčno popuščanje Splošne bolnišnice Murska Sobota. Namenjena je predvsem strokovni javnosti. V elektronski obliki jo najdete v priloženem PDF dokumentu.

V primerjavi z drugimi kroničnimi boleznimi je ozaveščenost splošne in strokovne javnosti o srčnem popuščanju v svetu in tudi v Sloveniji nezadostna. Predvsem pa je nezadostno izkoriščen potencial bolnikov in njihovih neformalnih oskrbovalcev pri uspešnem obvladovanju srčnega popuščanja v domačem okolju.

Pričujoča publikacija nam ponuja vpogled v znanja in veščine bolnikov s srčnim popuščanjem glede bolezni in njene (samo)oskrbe, hkrati pa nam prikaže, kako srčno popuščanje vpliva na različne vidike življenja bolnikov ter njihovih neformalnih oskrbovalcev. Želimo si, da bi strokovnjakom, ki se ukvarjajo z obravnavo bolnikov s srčnim popuščanjem, kot tudi bolnikom s srčnim popuščanjem, njihovim neformalnim oskrbovalcem in širši javnosti, ponudila dobrodošle informacije o bolezni ter potrebah bolnikov s srčnim popuščanjem in njihovih neformalnih oskrbovalcev. Zdravstvenim delavcem pa služila tudi kot izhodišče pri načrtovanju zdravstvene oskrbe, ki bo v večji meri upoštevala potrebe bolnikov in jim omogočala večjo opolnomočenost za obvladovanje bolezni.

Nazaj